Välkommen till KIRK Bygg AB

KIRK Bygg & konsult med erfarenhet inom entreprenör- och konsulttjänster i både Sverige och Danmark.
KIRKS målsättning är att vara den kompetenta och professionella samarbetspartnern, när du vill bygga hus, använda dig av ekologisk byggnation, renovera eller är i behov av sakkunnig byggnadsingenjör.

BraByggare

Aktuellt